Luckbau
  Cennik Usług
 
Przykładowe ceny usług:

Cennik- firmy Luckbau, na usługi budowlane związane z budową domu jednorodzinnego (koszty robocizny) -ceny netto:

mb - oznacza metr bieżący, m2 - oznacza metr kwadratowy, m3 - oznacza metr sześcienny, szt- sztuka

- wykonanie dokumentacji projektowej  (projektu domu jednorodzinnego) - cena od 3000zl

- wykonanie szczegółowego kosztorysu budowy domu (materiały, robocizna, koszty towarzyszące) od projektu po gotowy budynek, gotowy do zamieszkania - cena od 1000zl

- kierownictwo podczas budowy domu jednorodzinnego -cena  od 3500zl

- sporządzenie mapki sytuacyjnej do celów projektowych - cena od 500zl

- usługi koparko-ładowarka 110zl/h

 

CZEŚĆ FUNDAMENTOWA DOMU JEDNORODZINNEGO 

- wytyczenie law fundamentowych domu jednorodzinnego (prace geodezyjne) -  za wytyczenie 1 narożnika budynku (cena zawiera koszty materiałów tj. paliki do wykonania ławic) - cena od 150zl

- wytyczenie terenu, obszaru, na którym będzie usuwana warstwa ziemi urodzajnej humus - cena od 200zl

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) na głębokość 30-40cm poniżej poziomu istniejącego terenu, ziemia zostaje przemieszczona na teren znajdujący sie na działce budowlanej - cena od 6zl/m2

- wykonanie wykopu pod lawy fundamentowe wymiary ok. 0.6x0.4m cena - od 8zl/mb

- wykonanie zbrojenia law fundamentowych, typowego 4 pręty główne np. fi 12mm, strzemiona z stali gładkiej np. fi 6mm co 30cm o wym. 30x30cm - cena od 7zl/mb

- ułożenie zbrojenia law fundamentowych w wykopach, wylanie mieszanki betonowej wraz z zawibrowaniem w wykopie pod ławy fundamentowe - cena od 11zl/mb

-murowanie ścian fundamentowych z bloczka betonowego 24x14x38cm na zaprawie cementowej - cena od 4Ozl/m2

- dwukrotne malowanie ściany fundamentowej izolacja przeciwwilgociowa pionowa np. Dysterbit - cena od 3zl/m2

- wykonanie izolacji termicznej pionowej z styropianu lub styroduru - cena od 12zl/m2

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej znajdującej się pod płytą na gruncie - cena od 70zl/ od punktu

- wykonanie instalacji znajdującej się pod płytą na gruncie doprowadzającej powietrze do kominka - cena od 100zl

- uzupełnienie piaskiem przestrzeni pomiędzy ścianami fundamentowymi wraz z zagęszczeniem piasku - cena od12zl/m2

- wykonanie płyty na gruncie gr. ok. 15cm, ułożenie mieszanki betonowej przy użyciu pompy do betonu - cena od 7zl/m2

- nałożenie warstwy siatki i kleju na izolacje termiczna ścian fundamentowych (styropian lub styrodur) - cena od 2zl/m2

- ułożenie izolacji przeciwwilgociowej pionowej z foli kubełkowej - cena od 2,5zl/ mb

- ułożenie rury drenażowej w otulinie z geowłókniny tzw. drenażu obok lawy fundamentowej -cena od 6zl/mb

- zasypanie piaskiem lub żwirem przestrzeni pomiędzy ścianą fundamentową a istniejącym terenem, praca koparko-ładowarki 110zl/ roboczo godzina

 

CZEŚĆ PARTERU DOMU JEDNORODZINNEGO

- ułożenie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z papy termozgrzewalnej na płycie na gruncie - cena od 12zl/m2

- murowanie ścian nośnych gr. 18cm wys. do 3m z pustaków ceramicznych i innych - cena od 30 zl/m2

- murowanie ścian nośnych gr. 25cm z pustaków ceramicznych, żużlowych, keramzytowych, silikatowych, betonu komórkowego do wysokości 3m - cena od 35zl/m2

- murowanie ścian nośnych gr. 29 cm z pustaków ceramicznych lub innych do wys. 3m - cena od 40zl/m2

- murowanie ścian nośnych gr. 44cm z pustaków ceramicznych lub innych do wys. 3m - cena od 45zl/m2

- murowanie ścian działowych gr. ok 12cm do wys. 3m z pustaków ceramicznych, żużlowych, keramzytowych, betonu komórkowego, silikatowych - cena od 35zl/m2

- montaż nadproży nad otworami - cena od 25zl/mb

- słupy, rdzenie żelbetowe  (zbrojenie, szalunek, zalanie mieszkanka betonowa), o wymiarach 25x25-40 wys. do 3m -  ceny od 200zl/szt

 

STROPY DOMU JEDNORODZINNEGO

- wykonanie stropu gęsto-żebrowego  typu TERIVA ( wykonanie zbrojenia, montaż deskowań, ułożenie mieszanki betonowej, demontaż deskowań i podpór montażowych) - ceny od 60zl/m2

- wykonanie stropu gęsto-żebrowego  typu TERIVA ( wykonanie zbrojenia, montaż deskowań, ułożenie mieszanki betonowej, demontaż deskowań i podpór montażowych) przy użyciu kształtek stropowych STROPEX - ceny od 45zl/m2

- wykonanie stropu żelbetowego ( wykonanie zbrojenia, montaż deskowań, ułożenie mieszanki betonowej, demontaż deskowań i podpór montażowych) - ceny od 100zl/m2

- wykonanie stropu typu FILIGRAN - ceny od 40zl/m2

 

KOMINY DOMU JEDNORODZINNEGO

- prace murarskie, komin wykonany z metodzie tradycyjnej z cegły pełnej na zaprawie cem-wap - ceny od 1zl za wymurowana sztukę cegły

- prace murarskie, kominy w systemie Plewa, Schiedel, Leaier oraz inne:

*dla pojedynczego kanału spalinowego bez wentylacji, z montażem izolacji termicznej kształtek ceramicznych - cena od 50zl/mb

*dla pojedynczego kanału spalinowego z wentylacją, z montażem izolacji termicznej kształtek ceramicznych - cena od 50zl/mb

* murowanie podwójnego kanału wentylacyjnego - ceny od 30zl/mb50zl/mb

*dla pojedynczego kanału spalinowego z wentylacją, z montażem izolacji termicznej kształtek ceramicznych - cena od 50zl/mb

* murowanie podwójnego kanału wentylacyjnego - ceny od 30zl/mb

- wykonanie podstawy betonowej na górze komina na której będzie opierała się ściana wierzchnia z cegły klinkierowej- cena 200zl

- obmurowanie komina cegła klinkierowa powyżej poziomu dachu - cena od 4zl za wymurowaną sztukę cegły

- wykonanie wykończenia komina w postaci tynku akrylowego, żywicznego, silikonowego - ceny od 25zl/m2

- wykonanie wykończenia komina w postaci płytek klinkierowych ( przyklejenie płytek na klej wraz z fugowaniem ) - cena od 100/m2

 

SCIANY PIETRA DOMU JEDNORODZINNEGO

- murowanie ścian nośnych gr. 18cm wys. do 3m z pustaków ceramicznych i innych - cena od 30 zl/m2

- murowanie ścian nośnych gr. 25cm z pustaków ceramicznych, żużlowych, keramzytowych, silikatowych, betonu komórkowego do wysokości 3m - cena od 35zl/m2

- murowanie ścian nośnych gr. 29 cm z pustaków ceramicznych lub innych do wys. 3m - cena od 40zl/m2

- murowanie ścian nośnych gr. 44cm z pustaków ceramicznych lub innych do wys. 3m - cena od 42zl/m2

- murowanie ścian działowych gr. ok 12cm do wys. 3m z pustaków ceramicznych, żużlowych, keramzytowych, betonu komórkowego, silikatowych - cena od 30zl/m2

- montaż nadproży nad otworami - cena od 25zl/mb

- slupy, rdzenie żelbetowe  (zbrojenie, szalunek, zalanie mieszkanka betonowa), o wymiarach 25x25-40 wys. do 3m -  ceny od 200zl/szt

- wykonanie wieńców żelbetowych poziomych wraz z trzpieniami żelbetowymi pionowymi co ok. 1,5m, pod konstrukcje więźby dachowej (wykonanie zbrojenia- montaż, montaż deskowań, ułożenie mieszanki betonowej, demontaż deskowań):

*wym. 25x25cm -ceny od 60zl/mb

*wym. 30x25cm -ceny od 70zl/mb

 

WIEZBA DACHOWA DOMU JEDNORODZINEGO

- wykonanie konstrukcji więźby dachowej dla dachu dwuspadowego, układ krokwiowo jętkowy - cena 10zl/m2

- wykonanie konstrukcji więźby dachowej dla dachu dwuspadowego, układ krokwiowo kleszczowy- cena 12zl/m2

- wykonanie konstrukcji więźby dachowej dla dachu dwuspadowego, układ krokwiowo- płatwiowy (jętki+słupy) - cena 15zl/m2

- wykonanie konstrukcji więźby dachowej dla dachu dwuspadowego, układ krokwiowo- płatwiowy (kleszcze+słupy) - cena 16zl/m2

- wykonanie konstrukcji więźby dachowej dla dachu dwuspadowego z jedną lukarną, układ krokwiowo jętkowy - cena 13zl/m2 (za każda następną lukarnę dodatek 3zl za m2)

- wykonanie konstrukcji więźby dachowej dla dachu dwuspadowego z jedną lukarną, układ krokwiowo kleszczowy- cena 15zl/m2 (za każdą następną lukarnę dodatek 3zl za m2)

- wykonanie konstrukcji więźby dachowej dla dachu dwuspadowego z jedna lukarna, układ krokwiowo- płatwiowy (jętki+słupy) - cena 17zl/m2 (za każdą następną lukarnę dodatek 2zl za m2)

- wykonanie konstrukcji więźby dachowej dla dachu dwuspadowego z jedna lukarna, układ krokwiowo- płatwiowy (kleszcze+słupy) - cena 18zl/m2 (za każdą następną lukarnę dodatek 2zl za m2)

- wykonanie więźby dachowej na dachu czterospadowym-kopertowym - cena 25zlm2

- wykonanie więźby dachowej na dachu czterospadowym -cena 26zl/m2

- wykonanie więźby dachowej na dachu z dwoma naczółkami ( układ krokwiowo-płatwiowy, kleszcze+ słupy)- cena 27zl/m2

- wykonanie elementów ozdobnych na końcówkach krokwi - cena od 15zl/szt

- wykonanie pełnego deskowania dachu - cena od 12zl/m2

Dachy o bardziej skomplikowanej bryle podlegają indywidualnej wycenie.

 

 

POKRYCIA DACHOWE NA DOMACH JEDNORODZINNYCH

Pokrycia wykonywane z dachówek zakładkowych ok. od 10-18szt/m2, takich jak Roben, CREATON, BRASS, Rupp Ceramika, Nelskamp, Euronit, Bogen, Koramic, oraz inne

- dach dwuspadowy - cena od 25zl/m2

- dach z jedna lukarna- cena od 30zlm2 ( za każda dodatkową lukarnę dodatek 5zl/m2)

- dachy kopertowe i czterospadowe - cena od 40zl/m2 (dodatek za każdą dodatkową lukarnę 5zl/m2)

- dachy naczółkowe - cena od 40zl/m2 (dodatek za każdą dodatkową lukarnę 5zl/m2)

 

POKRYCIA Z DACHÓWEK KARPIÓWEK NA DOMACH JEDNORODZINNYCH

- wykonanie pokrycia z dachówki karpiówki na dachu dwuspadowym - cena od 35zl/m2

- wykonanie pokrycia z dachówki karpiówki na dachu dwuspadowym z jedna lukarna - cena od 40zl/m2 (dodatek za każda następną lukarnę - 7zl/m2 )

- wykonanie pokrycia z dachówki karpiówki na dachu kopertowym, czterospadowym -cena od 50zl/m2 (dodatek za każdą lukarnę 7zl/m2)

- wykonanie pokrycia z dachówki karpiówki na dachu naczółkowym - cena od 45zl/m2 (dodatek za każdą następną lukarnę 7zl/m2)

Dachy o bardziej skomplikowanej bryle, z wolimi oczkami podlegają indywidualnej wycenie.

 

MONTAŻ OKIEN DACHOWYCH, WYŁAZÓW DACHOWYCH

- montaż okna dachowego wymiary ok 78*120cm - cena od 150zł szt.

- montaż wyłazu dachowego - cena od 100 zł/szt

 

POKRYCIA Z BLACHODACHÓWEK I BLACH TRAPEZOWYCH

- wykonanie pokrycia z blacho-dachówki na dachu dwuspadowym - cena od 20zl/m2

- wykonanie pokrycia blachy trapezowej na dachu dwuspadowym- cena od 15zl/m2

- wykonanie pokrycia z blacho-dachówki na dachu dwuspadowym z jedna lukarna - cena od 30zl/m2 (dodatek za każda następną lukarnę 5zl/m2)

- wykonanie pokrycia z blachy trapezowej na dachu dwuspadowym  z jedną lukarną- cena od 20 zl/m2 (dodatek za każdą następną lukarnę 5zl/m2)

- wykonanie pokrycia z blacho-dachówki na dachu kopertowym, czterospadowym - cena od 35zl/m2 (dodatek za każdą lukarnę 6zl/m2)

- wykonanie pokrycia z blachy trapezowej na dachu kopertowym, czterospadowym - cena od 30zl/m2 ( dodatek za każdą lukarnę 6zl/m2)

 

 POKRYCIA DACHOWE Z PAP TERMOZGRZEWALNYCH

- wykonanie pokrycia dachu, papa termozgrzewalna - cena od 11zl/m2

- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej z podkładem wentylującym - cena od 16zl/m2

- wykonanie pokrycia dachu z papy ternozgrzewalnej z warstwą ocieplającą ze styropianu - cena od 20zl/m2

- wykonanie pokrycia dachu gontami papowymi - cena od 17zl/m2

 

OCIEPLENIA ZEWNETRZNE DOMU JEDNORODZINNEGO

- wykonanie ocieplenia domu jednorodzinnego ze styropianu (przyklejenie płyt, montaż siatki zbrojeniowej, wykonanie tynku akrylowego, silikonowego) - cena od 45zl/m2

- wykonanie ocieplenia domu jednorodzinnego z wełny mineralnej (przyklejenie płyt, montaż siatki zbrojeniowej, wykonanie tynku akrylowego, silikonowego) - cena od 50zl/m2

 

PODBITKA DACHOWA, NADBITKA DACHOWA DOMU JEDNORODZINEGO

- wykonanie nadbitki dachowej z paneli boazeryjnych drewnianych ( nabijanie paneli na górną powierzchnie krokwi), z dwukrotnym malowaniem - cena od 20zl/m2

- wykonanie podbitki dachowej z paneli drewnianych (nabijanie paneli od spodu krokwi wraz z montażem stelażu ) - cena od 50zl/m2

 

TYNKI WEWNĘTRZNE DOMU JEDNORODZINNEGO

- tynki cementowo-wapienne z materiałem - cena od 26zl/m2

- tynki cementowo-wapienne bez materiału - cena od 18zl/m2

- tynki gipsowe z materiałem - cena od 24zl/m2

- tynki gipsowe bez materiału - cena od 13zl/m2

 

POSADZKI DLA DOMU JEDNORODZINNEGO

- wykonanie posadzek dla domu jednorodzinnego bez materiału - ceny od 13zl/m2

 

MUROWANIE Z CEGIEL KLINKIEROWYCH

- murowanie ścian z cegły klinkierowej - ceny od 3,5zl/ za wymurowana sztukę cegły

- murowanie ogrodzeń z cegły klinkierowej - ceny od 4 zl/za wymurowana sztukę cegły

- układanie płytek klinkierowych na parapetach zewnętrznych - cena od 50zl/mb

 

OCIEPLENIE PODDASZA WEŁNĄ MIENERALNĄ

- wykonanie ocieplenia poddasza wełną mineralną gr. 15-20cm - cena od 4zł/m2

 

ZABUDOWA PODDASZA Z PŁYT REGIPS, WYKONANIE ŚCIANEK, SUFITÓW Z PŁYT REGIPS

- wykonanie stelażu wraz z zamocowaniem płyt regips na poddaszu (ściany skośne, sufity na poddaszu)- cena od 28zł/m2

- wykonanie ścianki działowej z płyt regips (stelaż, montaż płyt) - cena od 30zł/m2

- wykonanie sufitu podwieszanego (stelaż, montaż płyt) - cena od 26zł/m2

 

UKŁADANIE GLAZURY TERAKOTY

- styl prosty - cena od 47 - 89zł/m2

- diagonalnie - cena od 58 - 108zł/m2

- granity, marmury- cena od 150zł/m2

- Sylikonowanie - cena od 4zł/mb

 

MALOWANIE, PRACE MALARSKIE

- malowanie w jednym kolorze - cena od 9zł/m2

- malowanie w dwóch kolorach - cena od 10zł/m2

- malowanie wielokolorowe - cena od 14zł/m2

 

 KOSZT WYKONANIA INSTALACJI WOD-KAN DLA DOMU JEDNORODZINNEGO

Cena instalacji WOD-KAN zawiera:
*kucie bruzd, rurę wielowarstwową fi 16,20,26,32, rurę kanalizacyjną fi 32-110,
*izolację, rurę karbowaną ochronną, mocowania, materiały instalacyjne tj. kształtki zawory itd.
*próbę szczelności i robociznę.

Ciepła woda użytkowa 1 Punkt - 210,00zł

Zimna woda użytkowa 1 Punkt - 210,00zł

Kanalizacja 1 Punkt - 210,00zł

 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 4 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=